دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

گیاهان کاربردی و مفید

گیاهان کاربردی و مفید

گیاهان کاربردی و مفید  کاسنی که گیاه بسیار مناسب برای کبد است.  سرخ_ولیک و نسترن قوی ترین دمنوش برای کاهش فشار و چربی خون است شاهتره یک گیاه بسیار مناسب برای الرژی هاست.تقویت کننده کبد است. عناب باعث کاهش حرارت خون و کبد میشود و خواص ضد الرژی و ضد التهاب دارد.کاهنده میل جنسی مردانهRead more about گیاهان کاربردی و مفید[…]