دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

روش خارج شدن از افسردگی

روش خارج شدن از افسردگی

روش خارج شدن از افسردکی ۱- بدانید شما تنها نیستید. از پنجره بیرون را نگاه کنید. از هر ۵ نفر، یک نفر مانند شماست. ٢- بدانید آدم های شاد هم برخی مواقع افسردگی را تجربه می کنند. ٣- از کمک حرفه ای استفاده کنید. ۴- از داروهای ضد افسردگی تحت نظر روانپزشک استفاده کنید. ۵-Read more about روش خارج شدن از افسردگی[…]