دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟

چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟

چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟ چون روزهایی را که منتظر تولد کودکش بوده فقط با دلواپسی انتظار کشیده و زندگی نکرده. چون شبهایی که فرزندش مریض بوده در کنار بستر او نشسته و گریسته و زندگی نکرده. چون زمانی که فرزندش بیرون از خانه بوده تا لحظهRead more about چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟[…]