دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

چرا احساس می کنم دیگران مرا دوست ندارند؟

چرا احساس می کنم دیگران مرا دوست ندارند؟

چرا احساس می کنم دیگران مرا دوست ندارند؟   تشخیص های احتمالی: 1. درونتان خلا عمیقی است و دائم به دنبال عشق و احترام می گردید. 2. ضعف خود پنداره دارید. 3. خود کم بینی دارید. 4. در واقع شما خودتان را دوست ندارید. 5. بیشتر دهنده هستید تا گیرنده. 6. به نظر دیگران اهمیتRead more about چرا احساس می کنم دیگران مرا دوست ندارند؟[…]