دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

پروتز گونه چیست

پروتز گونه چیست

پروتز گونه چیست؟ در حال حاضر دو علامت اصلی را می توان برای افرادی که نیاز به پروتز گونه دارند مورد توجه قرار داد. مورد اول برای افرادی که است که گونه های به نسبت فربه دارند و مورد دوم مربوط به پیری چهره و صورت می باشد. دلیل اول معمولاً یک مسئله نژادی یاRead more about پروتز گونه چیست[…]