دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

ورزشهای مفید برای هوشیاری مغز

ورزشهای مفید برای هوشیاری مغز

ورزشهای مفید برای هوشیاری مغز بادستی که عادت ندارید مسواک بزنید چشمهای بسته دوش بگیرید درکارهای صبح خود تغییرات ایجاد کنید اگراول لباس میپوشید بعد صبحانه جای این دو رو عوض کنید بعد به سر کار بروید به اشیابرخلاف همیشگی نگاه کنید:اگر همیشه از بالا به پایین به اجسام مینگریستین اکنون از پایین ببالا یاRead more about ورزشهای مفید برای هوشیاری مغز[…]