دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

رابطه ی نمک و اضافه وزن

رابطه ی نمک و اضافه وزن

رابطه ی نمک و اضافه وزن مصرف زیاد نمک از علل مهم مقاومت بدن در برابر کاهش وزن است. با وجود این که چاقی تجمع بیش از حد چربی در بدن می باشد ، ولی ترازو هایی که در حال حاضر استفاده می شوند قادر به نشان دادن آب و چربی بطور مجزا نمی باشندRead more about رابطه ی نمک و اضافه وزن[…]