دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

عشق

عشق

عشق مشکل، عشق نیست؛ مشکل تاکید بیش از حد بر روی عشق در زندگی است؛ وقتی بیش از حد بر روی جنس مخالف در زندگی تمرکز صرف داریم و میخواهیم به هر ترتیبی به عشق برسیم، حالمون خوب نیست و عشق برامون حکم ماده مخدر رو داره تا دردمونو تسکین بده. عشق نباید دوای دردRead more about عشق[…]