دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

قانون ۱۵دقیقه چیست؟

قانون ۱۵دقیقه چیست؟

قانون ۱۵دقیقه چیست؟ این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد، ساموئل اسمایلز ، مولف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، بر این اعتقادست که تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را میسازد بلکه شخصیت ملت ها را تعیین می کند. ۱-اگر روزی ۱۵ دقیقه را صرف خودسازی کنید در پایان یک سال، تغییرRead more about قانون ۱۵دقیقه چیست؟[…]