دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

علل سرد شدن همسران از رابطه جنسی

علل سرد شدن همسران از رابطه جنسی

علل سرد شدن همسران از رابطه جنسی برای بسیاری از همسران، اوایل ازدواج یک دوران رویایی است. این را وقتی به زبان می آورند که چندی از روزگارشان گذشته باشد و گذر ایام، کم یا زیاد، حرارت زندگی شان را کم کرده باشد. همین موقع است که حسرت ها سر باز می کنند و دوRead more about علل سرد شدن همسران از رابطه جنسی[…]