دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

افسردگی

افسردگی

افسردگی شخص افسرده کسی است که غمگین و ناراحت می باشد افسردگی یکی از شایع ترین بیماریهای نوع بشر است وعلانم مختلفی دارد مانند علایم جسمانی که موجب مراجعه به پزشک می شود. حدود ۶در صد از افراد جامعه مبتلا به افسردگی هستند. احتمال اینکه هر کسی در طول عمر خود به افسردگی دچار شودRead more about افسردگی[…]