دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

شما چطور خودتان را توصیف می‌کنید؟

شما چطور خودتان را توصیف می‌کنید؟

شما چطور خودتان را توصیف می‌کنید؟ با به یاد داشتن این جملات تفکر مثبت را پیروز افکار منفی کنید: به خودتان نگاه کنید ملاک مقایسه شما هستید نه دیگران. رضایت همیشه به معنی داشتن چیزهایی که می‌خواهید نیست. گاهی رضایت قدردان داشته‌ها بودن است. گاهی به گذشته نگاه کنید، چه مسیر طولانی را پشت سرRead more about شما چطور خودتان را توصیف می‌کنید؟[…]