دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

زگیل تناسلی

زگیل تناسلی

زگیل تناسلی  ایا زگیل تناسلی با دارو برطرف میشه پروسه درمان چقدر طول میکشه؟ زگیل به تعداد کم وکوچک هستند. زگیل ها درمان میشن اما ویروس Hpvدر بدن باقی میماند و میتواند در زمان دیگری عود کند بسیار مسری هستند عمده انتقال ان ها از طریق جنسی هست اما گاهی با اپیلاسیون شنا واستخر واستفادهRead more about زگیل تناسلی[…]