دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

روش هايي ساده براي خارج شدن از افسردگي

روش هايي ساده براي خارج شدن از افسردگي

روش هايي ساده براي خارج شدن از افسردگي   بدانيد شما تنها نيستيد. از پنجره بيرون را نگاه كنيد. از هر ٥ نفر، يك نفر مانند شماست. بدانيد آدم هاي شاد هم برخي مواقع افسردگي را تجربه مي كنند. از كمك حرفه اي استفاده كنيد. از داروهاي ضد افسردگي تحت نظر روانپزشك استفاده كنيد. نقاشيRead more about روش هايي ساده براي خارج شدن از افسردگي[…]