دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

روش برخورد با شریکی که قهر می کند

روش برخورد با شریکی که قهر می کند

 روش برخورد با شریکی که قهر می کند قهر کردن نوعی از تجاوزهای معنوی در رابطه است. به این دلیل که فردی که قهر می کند، تصمیم دارد شما را نادیده بگیرد و تحت فشار روانی قرار دهد. فردی که قهر می کند، علائم های خود شیفتگی را از خود نشان می دهد. قهر کردنRead more about روش برخورد با شریکی که قهر می کند[…]