دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

وقتی همسرتان ناراحت است به او نگویید ببخشید!

وقتی همسرتان ناراحت است به او نگویید ببخشید!

 وقتی همسرتان ناراحت است به او نگویید ببخشید! وقتی در اوج بحث و دعوا هستید گفتن خشک و خالی «ببخشید» دردی را دوا نمی کند. باید سعی کنید پس از اینکه اوضاع بهتر شد، نزد او بروید و عذرخواهی کنید و سوتفاهم پیش آمده را برایش توضیح دهید. یا بگویید چه شد که آن کارRead more about وقتی همسرتان ناراحت است به او نگویید ببخشید![…]