دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

خلوت دو نفره و آرامش شبانه

خلوت دو نفره و آرامش شبانه

خلوت دو نفره و آرامش شبانه آرامش شبانه واژه ای است که متاسفانه افراد زیاد به ان توجه نمی کنند. بخش عمده ای از استرسهای روابط زوجین بر گرفته از عدم دستیابی به این ارامش است. روشهای ساده ای برای دستیابی به این ارامش و استفاده از خلوت دو نفره وجود دارد که بابت آنRead more about خلوت دو نفره و آرامش شبانه[…]