دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

خلط گلو

خلط گلو

خلط گلو غدد موجود در دیواره داخلی بینی، گلو، راه های تنفسی، معده و روده روزانه حدود یک تا دو لیتر خلط یا موکوس تولید می کنند. موکوس، ماده غلیظ و مرطوبی است که این قسمت های بدن را مرطوب می کند و مهاجم های خارجی مانند باکتری ها و ویروس ها را گیر میRead more about خلط گلو[…]