دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

خطرهایی که ممکن است در جراحی سزارین پیش بیایند

خطرهایی که ممکن است در جراحی سزارین پیش بیایند

خطرهایی که ممکن است در جراحی سزارین پیش بیایند این روزها به طور کلی سزارین برای کودک و مادر بی خطر است . ولی به هر حال هر عمل جراحی ریسک هایی را به همراه دارد . افزایش خون ریزی (به ندرت تزریق خون ضروری می شود ) عفونت (معمولا برای پیش گیری به خانمRead more about خطرهایی که ممکن است در جراحی سزارین پیش بیایند[…]