دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

جوش در هر منطقه از پوست نشانه چیست؟

جوش در هر منطقه از پوست نشانه چیست؟

جوش در هر منطقه از پوست نشانه چیست؟ پیشانی مشکل گوارشی و مصرف فست فودها را نشان میدهد وسط ابروها مشکل از کبد و مصرف غذاهای چرب است اطراف چشم مشکل در کلیه است که با نوشیدن آب به اندازه کافی تا حدی برطرف می شود گونه مشکل سیستم تنفسی و آلرژی است که بهRead more about جوش در هر منطقه از پوست نشانه چیست؟[…]