دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

سواد جنسی

سواد جنسی

سواد جنسی جهل جنسی چیست؟ جهل بمعنی ندانستن،غیر منطقی،غیر عقلانی،نادانی،غیر علمی. جامعه ایران در حال گذار از غریزه گرسنگی به” غریزه جنسی” است. بعبارتی با تغییر سبک زندگی و افزایش جمعیت طبقه متوسط،اشرافیت در غریزه گرسنگی به اشرافیت در غریزه جنسی تبدیل شده است. در این بین جامعه نیازمند آگاهی علمی و فرهنگی از غریزهRead more about سواد جنسی[…]