دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

چه مدت بعد از زایمان می توان رابطه جنسی داشت؟

چه مدت بعد از زایمان می توان رابطه جنسی داشت؟

چه مدت بعد از زایمان می توان رابطه جنسی داشت؟ هیچ قانون محکم و غیر قابل تغییری در مورد این که پس از زایمان همسران چه زمانی می توانند رابطه جنسی داشته باشند وجود ندارد تنها حدود یک سوم زنان در ۴۰ روز اول پس از زایمان آمیزش دارند و حدود ۴۰ درصد از مادرانیRead more about چه مدت بعد از زایمان می توان رابطه جنسی داشت؟[…]