دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

PGD چیست؟

PGD چیست؟

PGD چیست؟ تشخیص بیش از لانه گزینی جنین (PGD) می دانیم افزایش سن مادر و همچنین وجود بیماری های ژنتیکی در زوج های در معرض خطر می تواند باعث افزایش خطر بروز ناهنجاری های کروموزومی در نوزاد شود. پیش از این روش های تشخیص ژنتیکی قبل از تولد موسوم به PND برای بررسی ناهنجاری هایRead more about PGD چیست؟[…]