دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

کمبود تستوسترون باعث بروز مشکلاتى در بدن میشه؟

کمبود تستوسترون باعث بروز مشکلاتى در بدن میشه؟

کمبود تستوسترون باعث بروز مشکلاتى در بدن میشه؟ کمبود میل جنسی ‎زمانی که ترشح تستوسترون کم تر از حد طبیعی باشد ،ممکن است تمایل جنسیتان کم تر ازقبل شود و رابطه جنسی  برایتان لذت بخش نباشد ،زیرا کمبود تستوسترون بر توانایی یک زن در ارگاسم تاثیربه سزایی دارد،حتی اگر عاشق شریک جنسیتان هستید. همیشه احساسRead more about کمبود تستوسترون باعث بروز مشکلاتى در بدن میشه؟[…]