دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

ترشحات طبیعی که در یک سیکل قاعدگی خواهیم داشت

ترشحات طبیعی که در یک سیکل قاعدگی خواهیم داشت

ترشحات طبیعی که در یک سیکل قاعدگی خواهیم داشت   معمولا روز ۱تا ۷ سیکل قاعدگی ، روزهای خونریزی و لکه بینی در یک خانم است. البته از نظر تعداد روزها و حجم خونریزی تفاوتهای زیادی وجود دارد. بعد از پاک شدن کامل از پریود ، کم کم ترشحات واژن بی رنگ و گاهی متمایلRead more about ترشحات طبیعی که در یک سیکل قاعدگی خواهیم داشت[…]