دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

بی بی چک را کی و چگونه استفاده کنیم؟

بی بی چک را کی و چگونه استفاده کنیم؟

بی بی چک را کی و چگونه استفاده کنیم؟   برای استفاده از بیبی چک، ادرار شخص مورد نظر باید در ظرف تمیزی مانند لیوان یکبار مصرف جمع آوری شود. (نکته قابل توجه اینکه ادرار اول صبح به طور معمول بیشترین غلظت hCG را در بردارد و لذا بهترین نمونه برای انجام تست ادرار است.Read more about بی بی چک را کی و چگونه استفاده کنیم؟[…]