دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

اندومتریوز چگونه مشکل ساز می شود؟

اندومتریوز چگونه مشکل ساز می شود؟

  اندومتریوز چگونه مشکل ساز می شود؟ داخل رحم بافتی به نام اندومتریوم وجود دارد که هر ماه توسط هورمون های بدن تحریک می شود تا ظخیم شده و برای دریافت کردن و پذیرایی از تخمک آماده شود. اگر خانمی باردار شود، تخمک بارور شده به اندومتریوم می چسبد و شروع به رشد می کند.Read more about اندومتریوز چگونه مشکل ساز می شود؟[…]