دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

افسانه های مربوط به آموزش آواشناسی

افسانه های مربوط به آموزش آواشناسی

افسانه های مربوط به آموزش آواشناسی بی شمار مطالعات تحقیقاتی علمی برای حمایت از دستورالعمل صوتی واضح برای خوانندگان مبتدی و مبارز وجود دارد. با این حال ، تصورات غلط گاهی مانع اجرای موثر کلاس می شوند. این باورهای غلط را می توان سال به سال ، دهه به دهه از استاد دانشگاه به معلمRead more about افسانه های مربوط به آموزش آواشناسی[…]