سواد جنسی

سواد جنسیReviewed by سارا ديدبان on Apr 5Rating: 5.0جهل جنسيجهل جنسی چیست؟ جهل بمعنی ندانستن،غیر منطقی،غیر عقلانی،نادانی،غیر علمی. جامعه ایران در حال گذار از غریزه گرسنگی به'' غریزه جنسی'' است.

سواد جنسی

جهل جنسی چیست؟
جهل بمعنی ندانستن،غیر منطقی،غیر عقلانی،نادانی،غیر علمی.
جامعه ایران در حال گذار از غریزه گرسنگی به” غریزه جنسی” است.
بعبارتی با تغییر سبک زندگی و افزایش جمعیت طبقه متوسط،اشرافیت در غریزه گرسنگی به اشرافیت در غریزه جنسی تبدیل شده است.
در این بین جامعه نیازمند آگاهی علمی و فرهنگی از غریزه جنسی و دور شدن از جهالت جنسی است.
علامت و نشانه های جهل جنسی:
۱-تابو ماندن مسائل جنسی و خود داری ازحرف زدن پیرامون آن.
در جوامع توسعه یافته اندامها و فیزیولوژی جنسی مثل سایر دستگاههای بدن قابل بحث و گفتگو هستند.
۲-شرم،خجالت و حیاءبه بهای سرپوشی مشکلات و بیماریهای جنسی.
۳-سرکوب تمایلات جنسی و تبدیل آن به عقده روانی.
۴-تخیل جنسی ناشی از محرومیت جنسی در جوانی در اذهان باقی می ماند و تنوع طلبی ایجادی کند.
۵-انکار فحشا وکشاندن آن به خیابان،فحشا بهتر است در مکان سربسته باشد تا درخیابان.
۶-نداشتن درک و فهم از غریزه جنسی،سکس جنون می آورد،فکر را در گیر می کند،تخیل می آورد،زندگی ها را خراب یا آباد می کند.
انسانها دراثر جهل جنسی و بخاطر سکس جنگ می کنند،آدم می کشند،زندگی خود را بخطر می اندارند

پاسخی بگذارید