چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟

چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟Reviewed by سارا دیدبان on Aug 18Rating: 5.0چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟ چون روزهایی را که منتظر تولد کودکش بوده فقط با دلواپسی انتظار کشیده و زندگی نکرده.

چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟

چون روزهایی را که منتظر تولد کودکش بوده
فقط با دلواپسی انتظار کشیده و زندگی نکرده.

چون شبهایی که فرزندش مریض بوده
در کنار بستر او نشسته و گریسته و زندگی نکرده.

چون زمانی که فرزندش بیرون از خانه بوده
تا لحظه ورودش، فقط به در چشم دوخته و زندگی نکرده.

چون بارها بخاطر راحتی سایر اعضای خانواده
خواسته ها و نیازهای خود را نادیده گرفته و زندگی نکرده.

او همه اینها را از زندگی کم کرده
و سپس سن خود را حساب میکند.

حق با اوست و منصفانه نیست زمانی را که برای دیگران زندگی کرده به حساب او بگذاریم

1 thought on “چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟

پاسخی بگذارید