درباره ما

درباره ما

تیم دکتر سیروتا با پشتیبانی تیم فنی خدمات سئو سیروتا و همکاری پزشکان منتخب در راستای خدمتی کوچک در علم پزشکی شروع به فعالیت نموده است. این تیم با به اشتراک گزاری مطالب علمی و آموزشی سعی در افزایش دانش عمومی و همچنین منبعی برای دانشجویان این رشته دارد.
iStock 000018894381Small2 1
درباره ما