انواع مکمل های کلسیم

انواع مکمل های کلسیم

یکی ازعوامل مهم درجذب کلسیم ,میزان حلالیت مکمل کلسیم دربدن است.

سیترات کلسیم
مکمل کلسیم درمحیط اسیدی بهترجذب می شود لذاسیترات کلسیم بهتراز سایرمکمل ها جذب می شود.

این مکمل نیازبه اسیدمعده ی زیادی برای جذب ندارد ومی توان آن رادرهرموقع ازروز وحتی باشکم خالی مصرف کردالبته باتوجه به آن که این مکمل کلسیم کمی دارد بنابراین بسته به نیاز فرد برای تامین کلسیم بیشتر بایدتعدادقرص بیشتری مصرف کرد.

کربنات کلسیم

بیشترمکمل های کلسیمی ازاین نوع هستند.این مکمل برای جذب بهتر نیاز به مقدارزیادی اسید معده دارد.بنابراین باید بعدازوعده غذایی مصرف شود.

گلوکونات کلسیم ولاکتات کلسیم

این نوع مکمل ها,کلسیم کمی دارند.بنابراین برای رفع نیازفردباید تعدادقرص بیشتری مصرف کرد.

کلسیم سخت
Coral calcium

این نوع مکمل کلسیم غیرازحفظ سلامت استخوان ها,درسایربیماری هانیزمصرف می شود.این مکمل بیش از ۲۰۰نوع بیماری رادرمان می کند که شامل بیماری های قلبی,سرطان,دیابت و…است.

البته این یافته صددرصد تایید شده نیست .این نوع مکمل فقط کربنات کلسیم داردوبه دلیل قلیایی بودن ,مسمومیت های نوع اسیدی راخنثی کرده وازبین می برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *